Cánh diều
Có bay thật xa, luôn đi theo dẫu cho bước khắp lối
Thôi ngoảnh lại, tay vẫn nắm chặt lấy dây
Quá khứ
Cũng như một cánh diều.
(30 từ).


-------------------
LADY in LINE là series tản văn kết hợp artworks tự vẽ tay của Kiếm. Tản văn trong Lady in Line chỉ gói gọn dưới 50 từ, và artwork vẽ đen trắng giản đơn. Phần lớn artwork đều là những người phụ nữ Kiếm gặp ngoài đời.
Toàn bộ bản quyền bài viết và hình ảnh đều thuộc luuhoangkiem.com (Lu là tên ở dạng chó của Kiếm).

0 nhận xét: