Chạy theo một người đàn ông đã khó. Chạy theo một người phụ nữ càng khó hơn.
Vì không giống như đàn ông, thích rẽ hướng này hướng nọ. Phụ nữ thích một đường thẳng dài, và đường dài lại khiến đàn ông mau chán, chóng nản.
(47 từ)


-------------------
LADY in LINE là series tản văn kết hợp artworks tự vẽ tay của Kiếm. Tản văn trong Lady in Line chỉ gói gọn dưới 50 từ, và artwork vẽ đen trắng giản đơn. Phần lớn artwork đều là những người phụ nữ Kiếm gặp ngoài đời.
Toàn bộ bản quyền bài viết và hình ảnh đều thuộc luuhoangkiem.com (Lu là tên ở dạng chó của Kiếm).

0 nhận xét: