Người anh thương có thể không biết nấu ăn.
Nhưng người thương anh, nhất định sẽ vì anh mà nấu,
ngay cả khi họ vụng về và chưa từng biết chuyện bếp núc.
(33 từ)


-------------------
LADY in LINE là series tản văn kết hợp artworks tự vẽ tay của Kiếm. Tản văn trong Lady in Line chỉ gói gọn dưới 50 từ, và artwork vẽ đen trắng giản đơn. Phần lớn artwork đều là những người phụ nữ Kiếm gặp ngoài đời.
Toàn bộ bản quyền bài viết và hình ảnh đều thuộc luuhoangkiem.com (Lu là tên ở dạng chó của Kiếm).

0 nhận xét: