Phụ nữ đi hớt tóc, đôi khi không phải để tóc bớt dài.
Tôi từng gặp những người con gái tóc dài ngang lưng, rồi đột ngột nhiều năm về sau, đôi vai đợi chờ ngần ấy thời gian...đã chạm được ngọn tóc.
(44 từ)


-------------------
LADY in LINE là series tản văn kết hợp artworks tự vẽ tay của Kiếm. Tản văn trong Lady in Line chỉ gói gọn dưới 50 từ, và artwork vẽ đen trắng giản đơn. Phần lớn artwork đều là những người phụ nữ Kiếm gặp ngoài đời.
Toàn bộ bản quyền bài viết và hình ảnh đều thuộc luuhoangkiem.com (Lu là tên ở dạng chó của Kiếm).

0 nhận xét: