Xin...
Cám ơn người.
Vì kiên nhẫn, mà chờ đợi.
Vì tin yêu, mà đồng hành.
Vì chân phương, nên chân thành.
Vì vô tư, nên thông cảm.
Và vì can đảm, nên yêu thương.
Một nơi chốn tốt, không phải là nơi có thật nhiều cây xanh, mà là chốn, có được sự an lành.
Nhà là nơi giấc ngủ an yên, che mưa chắn nắng. Và là nơi dựa vào, với một người, đã vì kiên nhẫn, mà chờ đợi.
Vì tin yêu, mà đồng hành.
Vì chân phương, nên chân thành.
Vì vô tư, nên thông cảm.
Vì can đảm, nên yêu thương.
Vì...ai rồi cũng sẽ tìm được hai thứ: một người, và một nơi chốn...
(119 từ).
p.s: bài viết có vòng lặp vô tận.
Nhạc phát một lần rồi ngừng, nhưng chỉ nghe được trên pc hoặc laptop.
Nếu trình duyệt vẫn lặng im, nhấn vào đây nhé: làm sao để lắng nghe?


-------------------
Toàn bộ bản quyền bài viết và hình ảnh đều thuộc luuhoangkiem.com .
be a cute subscriber here

0 nhận xét: