Đã bao lâu
không viết thư tay cho nhau?
Đã bao lâu
không nhận được cành hoa, cuốn sách?
Đã bao lâu
không nhấc kính khỏi mắt, xa màn hình, gần thiên nhiên?
(33 từ).

p.s: Hôm nay có màu, không còn trắng đen.

-------------------
Toàn bộ bản quyền bài viết và hình ảnh đều thuộc luuhoangkiem.com (Lu là tên ở dạng chó của Kiếm).

0 nhận xét: