Mấy con mèo nhắn mấy lời tới mấy ông, chuyên lấy lông mấy con cừu, giết mấy con bò mấy con gà, mấy con cò già.
Qua mấy con đò, mấy con phà, mấy đứa nó chỉ còn là thức ăn từ khi bước vào trong lò làm.
(48 từ).

p.s: Hôm nay Sài Gòn nóng. Có mấy con mèo nghe tiếng khua chén dĩa. https://www.youtube.com/watch?v=UYFy60URbY8

-------------------
Toàn bộ bản quyền bài viết và hình ảnh đều thuộc luuhoangkiem.com (Lu là tên ở dạng chó của Kiếm).

0 nhận xét: