Đàn ông tốt, lấy đi sự mạnh mẽ của người phụ nữ. Đàn ông chưa tốt, lại trao điều đó cho họ.
Tôi gặp chị Thy nhiều năm về trước. Nhiều người đã cho chị nhiều thứ, và cũng có vài thứ, lấy đi của chị nhiều điều.
(48 từ)


-------------------
LADY in LINE là series tản văn kết hợp artworks tự vẽ tay của Kiếm. Tản văn trong Lady in Line chỉ gói gọn dưới 50 từ, và artwork vẽ đen trắng giản đơn. Phần lớn artwork đều là những người phụ nữ Kiếm gặp ngoài đời.
Toàn bộ bản quyền bài viết và hình ảnh đều thuộc luuhoangkiem.com (Lu là tên ở dạng chó của Kiếm).

0 nhận xét: