Đàn ông tốt, lấy đi sự mạnh mẽ của người phụ nữ. Đàn ông chưa tốt, lại trao điều đó cho họ.
Tôi gặp chị Thy nhiều năm về trước. Nhiều người đã cho chị nhiều thứ, và cũng có vài thứ, lấy đi của chị nhiều điều.
(48 từ)


-------------------
LADY in LINE là series tản văn kết hợp artworks tự vẽ tay của Kiếm. Tản văn trong Lady in Line chỉ gói gọn dưới 50 từ, và artwork vẽ đen trắng giản đơn. Phần lớn artwork đều là những người phụ nữ Kiếm gặp ngoài đời.
Toàn bộ bản quyền bài viết và hình ảnh đều thuộc luuhoangkiem.com (Lu là tên ở dạng chó của Kiếm).

1 nhận xét:

  1. In phrases of ongoing bonuses for existing gamers, the match bonus hardly ever exceeds one hundred pc, though this can happen at instances. What you need to|you should|you have to} check for is the max amount find a way to|you possibly can} declare for a deposit bonus because the that} max may be something between €20 and €1,000. Super Slots serves up an enviable platter of particular provides and on-line casino bonuses to its patrons. To start with, new users are greeted with a 200% casino bonus of as much as} $6,000, and several of|various|a variety of} other|and a number of} other} other provides can be found utilizing Super Slots promo codes. When enjoying in} on-line, one of many vital parameters for selecting a casino is what they offer {in phrases of|when it comes to|by way of} bonuses. No deposit bonuses are gamers' absolute favorites as they allow them 솔카지노 to try out a web-based casino and its video games free of charge.

    Trả lờiXóa