Một vòng thành phố xa hoa
Một vòng quận nhứt quận ba một vòng
Một vòng rồi lại nhiều vòng
Một vòng rồi lại lòng vòng nhiều nơi
Một vòng ghé quán thảnh thơi
Đàn ông đứng bán đàn bà đứng thu
Còn anh bưng dĩa cải su
Bưng tô cá hú bưng nồi khổ qua
Một vòng quận nhứt quận ba
Một vòng thành phố xa hoa một vòng.
(61 từ)

p.s: Quán cơm nằm trong sân Hội Mỹ thuật Tp.HCM - 218A Pasteur, P.6, Q.3. Hơn 10 năm trước, khi mới là sinh viên năm nhất, tôi hay ăn ở đây. Hơn chục năm sau, quán vẫn đó, giá bình dân 23.000đ (năm 2020). Một quán hiếm hoi giữa trung tâm dành cho tầng lớp bình dân.
p.ss: nhạc chỉ nghe được trên pc hoặc laptop.
Nếu trình duyệt vẫn lặng im, nhấn vào đây nhé: làm sao để lắng nghe?


-------------------
Toàn bộ bản quyền bài viết và hình ảnh đều thuộc luuhoangkiem.com .
be a cute subscriber here

0 nhận xét: