Thứ gì không giữ được, cứ để trời mang đi.
Có những điều vốn thuộc suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, mong tìm thấy người lấy đi.
Có những thứ vốn do người khác mang đến, lại muốn giữ cho riêng mình.
Yêu một người.
Càng chất nhiều nỗi niềm, càng không thể bay cao.
Càng chứa nhiều nghĩ suy, càng không thể bay xa.
Nên.
Thứ gì không giữ được,
hãy cứ để,
trời mang đi.
(79 từ)
p.s: nhạc phát một lần rồi ngừng, nhưng chỉ nghe được trên pc hoặc laptop.
Nếu trình duyệt vẫn lặng im, nhấn vào đây nhé: làm sao để lắng nghe?


-------------------
Toàn bộ bản quyền bài viết và hình ảnh đều thuộc luuhoangkiem.com .
be a cute subscriber here

0 nhận xét: