Debbie ở Mỹ, là fan trung thành của tôi nhiều năm về trước, thời tôi còn làm vlog Youtube. Tôi vẫn nhớ lần đầu khi nói tiếng cám ơn, Debbie bảo lúc em muốn từ bỏ mọi thứ nhất, vlog của tôi đã cho em lại niềm hi vọng.
(49 từ)

Điều Debbie từng nói, vẫn luôn tồn tại ở đây: Kiếm Vlog. Vlog số #2.

-------------------
LADY in LINE là series tản văn kết hợp artworks tự vẽ tay của Kiếm. Tản văn trong Lady in Line chỉ gói gọn dưới 50 từ, và artwork vẽ đen trắng giản đơn. Phần lớn artwork đều là những người phụ nữ Kiếm gặp ngoài đời.
Toàn bộ bản quyền bài viết và hình ảnh đều thuộc luuhoangkiem.com (Lu là tên ở dạng chó của Kiếm).

0 nhận xét: