Có 2 loại người đã xuất hiện trong cuộc đời em, khiến em thay đổi thật sự:
1. những kẻ thù của em
2. người em không thể bỏ lỡ, nhất định không thể bỏ lỡ.
(36 từ)


-------------------
LADY in LINE là series tản văn kết hợp artworks tự vẽ tay của Kiếm. Tản văn trong Lady in Line chỉ gói gọn dưới 50 từ, và artwork vẽ đen trắng giản đơn. Phần lớn artwork đều là những người phụ nữ Kiếm gặp ngoài đời.
Toàn bộ bản quyền bài viết và hình ảnh đều thuộc luuhoangkiem.com (Lu là tên ở dạng chó của Kiếm).

0 nhận xét: